Oldal kiválasztása

Spoločnosť SunMoney Solar Group, známa najväčším globálnym komunitným programom solárnej energie, ktorý umožňuje ľuďom stať sa súčasťou energetickej komunity, integrovala umelú inteligenciu do svojej digitálnej obchodnej siete. Spoločnosť SunMoney začlenila obchodný model „inteligentnej digitálnej obchodnej siete”, ktorý spája jej program komunitných elektrární s automatizovaným online predajom. Výsledkom je, že program dokáže naplno využiť silu komunity, potenciál solárnej energie a ziskovosť online predaja.

Spoločnosť SunMoney využíva pokročilé technológie, aby svoj vlastný systém urobila robustnejším a efektívnejším pri sprístupňovaní investícií do obnoviteľných zdrojov energie malým súkromným investorom.

Peter Bahorecz, Chief Networking Officer spoločnosti SunMoney, sa vyjadril k integrácii umelej inteligencie,

Náš systém využíva umelú inteligenciu v štyroch oblastiach. Je to online produkcia obsahu, v ktorej sa dá za daný čas vytvoriť rádovo väčší obsah vo vyššej kvalite. Ďalšou oblasťou sú preklady, pri ktorých program skenuje jazykové prostredie a ponúka varianty v oblastiach záujmu. Využíva sa aj pri výrobe videí, kde môžeme vyrábať videá vo viacerých jazykoch bez potreby nákladnej filmovej výroby. Ďalej využívame služby poskytované spoločnosťami Facebook, a Google, ktoré sú tiež podporované umelou inteligenciou.

V porovnaní so základnou schémou SunMoney dosiahla digitálna platforma za 6 mesiacov s 5 % členstva štvrtinu veľkosti solárnej elektrárne základnej schémy, čo v podstate znamená, že nová platforma rastie už o 16 riadkov rýchlejšie. Okrem toho zákazníci, ktorí si službu zakúpili, dostali balíček, ktorý zahŕňal solárny podiel, ktorý im zabezpečuje pravidelný príjem z výroby solárnej energie, a reklamný balíček, ktorý zabezpečuje ďalší zdroj príjmov z rastu komunity.

Spoločnosť SunMoney, známa svojou prácou pri budovaní, prevádzke a získavaní solárnych elektrární v stredovýchodnej Európe, sa zameriava na budúcnosť vytváraním účinného povedomia o programe čistej energie a využívaním umelej inteligencie na optimalizáciu svojej obchodnej platformy a poskytovaním čo najlepších výnosov svojim členom. Spoločnosť SunMoney sa zúčastní na konferencii Arab Green Summit, ktorá sa bude konať v júni a na ktorej bude Zoltán Rendes, marketingový riaditeľ spoločnosti SunMoney, súčasťou panelu vážených rečníkov.