Oldal kiválasztása

Všeobecné podmienky

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY spoločnosti digitálismunkatárs.hu Kft. (sídlo: 1091 Budapest, Üllői út 55., IČO: 27427453-2-43, DIČ: 27427453-2-43) na poskytovanie služieb súvisiacich s balíkom eSolar Digital – ďalej len „služba” – súkromným zákazníkom – ďalej len „zákazník alebo zákazníci”.

Podrobnosti o zákazníkovi:

Meno:

Priezvisko:

E-mailová adresa:

Krajina:

Mesto:

Poštové smerovacie číslo:

Názov verejného priestranstva (cesta, ulica, námestie, PSČ):

Číslo domu:

Štátna príslušnosť:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Telefónne číslo:

1. Digitálismunkatárs.hu Kft. vyhlasuje, že jej zamestnanci a partneri majú znalosti a skúsenosti s využívaním online reklamného priestoru ako predajného kanála.

2. Poplatok za služby je 500,- EUR, t. j. päťsto eur, pričom tento poplatok za služby nezahŕňa DPH (brutto: 635,- EUR). Spôsob úhrady poplatku za služby: kreditná karta. Poplatok za služby je splatný v čase registrácie. Po zaplatení poplatku za službu bude zákazníkovi aktivovaný balík eSolar DIGITAL do 96 hodín od schválenia registračného formulára. Do 96 hodín po aktivácii balíka eSolar DIGITAL vystaví spoločnosť digitálismunkatárs.huft. klientovi faktúru za poplatok za službu.

3. Predaj 1 balíka eSolar DIGITAL zákazníkovi v systéme komunitného solárneho programu SunMoney (popis balíka eSolar DIGITAL je pre zákazníkov k dispozícii na https://sunmoney.net/dokumentumok).
Správa pozície stanovenej v čase registrácie na minimálne 6 mesiacov (pripojenie nových zákazníkov na základe naprogramovaného algoritmu, nákup balíkov eSolar a balíkov komunitného solárneho programu Sunmoney).
Budovanie a správa predajného lievika (tvorba obsahu, prepojenie automatizovaných online marketingových nástrojov, tvorba a správa reklám).

4. Zákazník berie na vedomie nasledujúce podmienky používania služby:

Zakúpenie balíka eSolar DIGITAL, ktorý predáva spoločnosť digitálismunkatárs.hu Ltd. v rámci komunitného solárneho programu SunMoney (popis balíka eSolar DIGITAL je pre zákazníkov k dispozícii na https://sunmoney.net/dokumentumok).

 

Zákazník nie je oprávnený vyberať peniaze zo systému a deaktivovať automatizovaný systém počas 6 mesiacov od aktivácie balíka eSolar DIGITAL.

Zákazník sa môže po 6 mesiacoch od aktivácie balíka eSolar DIGITAL rozhodnúť, či sa rozhodne pre priebežné výbery alebo ponechá systém v automatickom režime.

Po vypnutí automatického systému nie je zákazník oprávnený obnoviť jeho automatický režim.

V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany klienta bude spoločnosti digitálismunkatárs.hu Kft. alebo jej právnemu nástupcovi kedykoľvek vyplatených 20 % z odstúpenej sumy ako provízia. Zákazník súhlasí s tým, že výšku tejto provízie bude digitálismunkatárs.hu Kft fakturovať priamo prevádzkovateľovi komunitného solárneho programu SunMoney.

Aktiváciou balíka eSolar DIGITAL používateľ akceptuje podmienky komunitného solárneho programu Sunmoney (podmienky komunitného solárneho programu Sunmoney sú zákazníkom k dispozícii na https://sunmoney.net/dokumentumok).

Zákazníci sú registrovaní v chronologickom poradí.

5. Využívaním služby zákazník súhlasí s tým, že spoločnosť digitálismunkatárs.hu s.r.o. zverejní meno zákazníka, výšku vlastneného solárneho balíka, výšku vlastneného solárneho balíka, balíka komunitného solárneho programu Sunmoney a počet pozvaných zákazníkov na svojej webovej stránke, v informačných bulletinoch a na platformách sociálnych médií.

ZÁRUKA

6. Spoločnosť digitálismunkatárs.hu s.r.o. poskytne záruku vrátenia peňazí pre prvých 5 000 registrovaných zákazníkov na čistú hodnotu vystavenej faktúry, ak po jednom roku spoločnosť digitálismunkatárs.hu s.r.o. nezaregistruje dvoch zákazníkov na pozíciu zákazníka.

7. digitálismunkatárs.hu Kft. informuje zákazníka, ktorý berie na vedomie, že

Spoločnosť digitálismunkatárs.hu Kft. nepreberá žiadnu zodpovednosť za úspešné budovanie podniku klientom a neposkytuje žiadne záruky, ale urobí všetko pre to, aby zabezpečila úspech klienta,

činnosť sa môže vykonávať na komerčné riziko,

vybudovanie a prevádzkovanie predajného lievika nemusí nevyhnutne znamenať úspech.

 

Platí od 15.08.2021.